E-słownik


E-słownik

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

E

E-learning

Nauczanie (kształcenie) na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych sieci komputerowych oraz oczywiście Internetu. Jest to bardzo szeroko interpretowany termin bardzo często spłycany do nauczania za pomocą platform LMS.


L

LMS

System Zarządzania Nauczaniem (Learning Management System) pomocny w prowadzeniu szkoleń e-learningowych. Użytkownikowi zapewnia prosty dostęp do treści szkoleniowych natomiast prowadzącym umożliwia publikowanie materiałów, zadań, testów oraz ocenianie uczestników e-szkoleń. Pozwala również na raportowanie aktywności użytkowników. Przykładem może być platforma Moodle.


M

M-learning

Uczenie się z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w tym telefonów i smartfonów posiadających dostęp do Internetu.

R

Rapid e-learning

Skrócona forma tradycyjnego szkolenia zdalnego, tańsza i przeznaczona do częstszych i łatwiejszych modyfikacji.

S

Student

Domyślna nazwa/rola określająca uczestnika zajęć na platformie e-learningowej MoodlePage:  1  2  (Next)
  ALL